Pokud máme řádky, které obsahují duplikáty a nás zajímají při selectu pouze ty unikátní, což znamení, že každý další výskyt stejné hodnoty bude skryt, tak můžeme použít DISTINCT.

SELECT DISTINCT email FROM address;