Pokud chceme zobrazit datum, kdy článek vyšel, tak použijeme následující kus kódu:

<?php the_time('d. n. Y'); ?>

Výstup bude: 6. 8. 2015

Kompletní možnosti formátu (typ výpisu dne, měsíce a roku) je shodný s PHP funkcí date, která má popis jednotlivých možných parametrů na oficiálních stránkách PHP.