Pokud používáte plugin ACF (Advanced Custom Fields) a chcete vypsat data z repeateru, tak k tomu použijte následující kus kódu:

<?php if( get_field('main_field_name') ): ?>
    <?php while( has_sub_field('main_field_name') ): ?>

        <?php the_sub_field('sub_field_name'); ?>

    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>