Můžeme použít nástroj jhead. Pokud jej máme nainstalovaný, stačí pouze tyto příkazy:

Pro všechny soubory ve složce:

jhead -ft *.jpg

Pro všechny soubory i ve složkách:

- find -name '*.jpg' -exec jhead -ft {} +