Pokud používáte Aqua resizer pro Wordpress, tak doporučuji následující maximálně zjednodušené zápisy pro získání IMG tagu.

Získání IMG z náhledového obrázku:

<img src="<?php echo aq_resize( wp_get_attachment_url(get_post_thumbnail_id(), 'full'), 560, 313, true ); ?>" />

Získání IMG z custom field:

<img src="<?php echo aq_resize( wp_get_attachment_url(get_post_meta(get_the_ID(), 'name_of_custom_field', true), 'full'), 560, 313, true ); ?>" />