Ne vždy můžeme v kódu na pevno zapsat adresu, na kterou potřebujeme email odeslat. Kolikrát je vhodné rozesílání emailů z dostupných proměnných, které chceme funkci na rozesílání mailů předat.

$sendData = [
    'email' => $toEmail,
    'name' => $toName
];

Mail::queue('emails.user.lost-password-reminder', array('reset_token' => $token), function($message) use($sendData)
{
    $message->to($sendData['email'], $sendData['name'])->subject('Obnova hesla k účtu');
});