Zálohu i obnovu homestead databáze provedeme přes SSH. V našem případě máme nastavení sdílené složky v Homestead.yml souboru následující:

folders:
    - map: ~/Sites
      to: /home/vagrant/Sites
      type: "nfs"

Přihlásíme se do SSH přes příkaz vagrant ssh a pro zálohu všech databází spustíme následující kus kódu:

mysqldump -u homestead -psecret --all-databases > Sites/homestead-20150727_0913.sql

Pro obnovu pak následující kus kódu:

mysql -u homestead -psecret < Sites/homestead-20150727_0913.sql