Pokud používáme v routes.php nějaké patterny příliš často, tak zápis v rámci jednotlivých HTTP dotazů je nepraktický a vypadá nějak takto:

Route::get('users/{id}', 'UserController@getProfile')->where('id', '[\d+]+');

Místo toho však můžeme použít:

Route::get('users/{id}', 'UserController@getProfile');

Stačí si přitom předdefionvat Route pattern:

Route::pattern('id', '\d+');
Route::pattern('hash', '[a-z0-9]+');
Route::pattern('hex', '[a-f0-9]+');
Route::pattern('uuid', '[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}');
Route::pattern('base', '[a-zA-Z0-9]+');
Route::pattern('slug', '[a-z0-9-]+');
Route::pattern('username', '[a-z0-9_-]{3,16}');