Díky pluginu Advanced Custom Fields můžeme ve Wordpressu přidávat ke stránkám, příspěvkům a dalším různá uživatelská pole včetně validace. ACF ale umožňuje i vytváření samostatných konfiguračních stránek, ve kterých můžeme uchovávat nastavení dané šablony.

Pokud chceme například konfigurační stránku pro hlavní stranu, můžeme v functions.php napsat následující kus kódu:

<?php

if( function_exists('acf_add_options_page') ) {

  acf_add_options_page(array(
    'page_title'  => 'Home page',
    'menu_title'  => 'Home page',
    'menu_slug'   => 'theme-hp-settings',
    'post_id'    => 'hp',
    'icon_url'   => 'dashicons-admin-home',
    'capability'  => 'edit_posts',
    'redirect'   => false,
    'position'   => 5
  ));

}

Poznámka: parametr post_id není povinný. Díky němu určujeme, jak budeme k datům přistupovat. Pokud není uveden, je užita výchozí hodnota pluginu a to option.