Pro běžné stránky můžeme ve Wordpressu využívat šablony, kdy jedna či více stránek se svým vzhledem bude odlišovat od té základní šablony. Pojmenování souboru se šablonou je zcela na vás, jen nesmíme používat výchozí soubory, které Wordpress běžně používá jako například index.php, archive.php, 'taxonomy.php' a další.

Osobně používám konvenci page-template-{template-name}.php. Pro stránku s ceníkem tedy vytvoříme soubor page-template-pricing.php, do kterého na první řádek vložíme následující kus kódu:

<?php /* Template Name: Pricing */ ?>

Všimněte si slova Pricing. Toto slovo či slovní spojení určuje, pod jakým názvem budete moci šablonu k dané stránce přiřadit.

Nyní pokud v rámci administrace zvolíme šablonu stránky Pricing, tak se nám zobrazí z šablona z výše vytvořeného souboru.