Pokud dáme odkazu atribut target="_blank", tak se nám odkaz otevře v novém tabu prohlížeče či v zcela novém okně. Pokud chceme ale u sdílecích tlačítek vyskakovací okno, které bude dostatečně veliké a zarovnané na střed, tak si na stránku vložíme tento jQuery kus kódu.

$(function() {
  $('a[data-target="share-window"]').click(function(event) {
    var target_link = $(this).attr('href');
    var window_width = 520;
    var window_height = 350;
    var window_top = (screen.height - window_height) / 2;
    var window_left = (screen.width - window_width) / 2;
    var window_title = 'Sharing';

    window.open(target_link, window_title,
      'top=' + window_top +
      ',left=' + window_left +
      ',toolbar=0,status=0,width=' + window_width +
      ',height=' + window_height
    );

    event.preventDefault();
  });
});

Nyní stačí přidat data atribut target a jeho hodnotu nastavit na share-window. Výsledný odkaz může vypadat následovně:

<a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//kuskodu.cz" data-target="share-window">Share on Facebook</a>