Nejprve si vypíšeme zapnuté mody:

SELECT @@sql_mode 

Výstup bude například následující:

ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Pokud chceme vypnout například ONLY_FULL_GROUP_BY, tak použijeme následující příkaz:

SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));