Přímo zde na Kus kódu jsem řešil takovou nepříjemnost. Všechny články jsou psané v Markdown, ale pokud chcete zvýraznit blok kódu, tak jej můžete umístit mezi <pre> tagy. Bohužel pokud jste mezi tyto tagy umístily PHP kód včetně jeho značek, tak měl chuť se spustit místo toho, aby se vám čtenářům ukázal.

Následující kód nám problém řeší. Vezmeme obsah a v něm hledáme obsah mezi tagy <pre> a </pre>. Jakmile obsah nalezne, tak nám umožní obsah profilotrovat pomocí funkce htmlentities(). Kód se vrátí změněn a tedy se neprovede, ale vypíše.

$content = preg_replace_callback(
  '#\<pre\>(.+?)\<\/pre\>#s',
  create_function(
    '$matches',
    'return "<pre>".htmlentities($matches[1])."</pre>";'
  ),
  $content
);

Poznámka: Tento zápis se dá použít na libovolné HTML tagy a můžete s výstupem provádět co chcete.