Krom jQuery, které se běžně užívá potřebuje dále načíst i speciální javascript soubor pro Google Maps:

<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false"></script>

Dále vytvoříme javascript soubor google-maps.js, do kterého vložíme následující kód:

(function($) {

  /*
   * new_map
   *
   * This function will render a Google Map onto the selected jQuery element
   *
   * @type  function
   * @date  8/11/2013
   * @since 4.3.0
   *
   * @param $el (jQuery element)
   * @return n/a
   */

  function new_map( $el ) {

    // var
    var $markers = $el.find('.marker');

    // vars
    var args = {
      zoom    : 16,
      center   : new google.maps.LatLng(0, 0),
      mapTypeId  : google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    // create map
    var map = new google.maps.Map( $el[0], args);

    // add a markers reference
    map.markers = [];

    // add markers
    $markers.each(function(){

      add_marker( $(this), map );

    });

    // center map
    center_map( map );

    // return
    return map;

  }

  /*
   * add_marker
   *
   * This function will add a marker to the selected Google Map
   *
   * @type  function
   * @date  8/11/2013
   * @since 4.3.0
   *
   * @param $marker (jQuery element)
   * @param map (Google Map object)
   * @return n/a
   */

  function add_marker( $marker, map ) {

    // var
    var latlng = new google.maps.LatLng( $marker.attr('data-lat'), $marker.attr('data-lng') );

    // create marker
    var marker = new google.maps.Marker({
      position  : latlng,
      map     : map
    });

    // add to array
    map.markers.push( marker );

    // if marker contains HTML, add it to an infoWindow
    if( $marker.html() )
    {
      // create info window
      var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
        content   : $marker.html()
      });

      // show info window when marker is clicked
      google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {

        infowindow.open( map, marker );

      });
    }

  }

  /*
   * center_map
   *
   * This function will center the map, showing all markers attached to this map
   *
   * @type  function
   * @date  8/11/2013
   * @since 4.3.0
   *
   * @param map (Google Map object)
   * @return n/a
   */

  function center_map( map ) {

    // vars
    var bounds = new google.maps.LatLngBounds();

    // loop through all markers and create bounds
    $.each( map.markers, function( i, marker ){

      var latlng = new google.maps.LatLng( marker.position.lat(), marker.position.lng() );

      bounds.extend( latlng );

    });

    // only 1 marker?
    if( map.markers.length == 1 )
    {
      // set center of map
      map.setCenter( bounds.getCenter() );
      map.setZoom( 16 );
    }
    else
    {
      // fit to bounds
      map.fitBounds( bounds );
    }

  }

  /*
   * document ready
   *
   * This function will render each map when the document is ready (page has loaded)
   *
   * @type  function
   * @date  8/11/2013
   * @since 5.0.0
   *
   * @param n/a
   * @return n/a
   */
// global var
  var map = null;

  $(document).ready(function(){

    $('.google-map').each(function(){

      // create map
      map = new_map( $(this) );

    });

  });

})(jQuery);

Tento soubor vložíme do HTML stránky pod výše uvedeným souborem pro spojení s API Google Maps:

<script src="google-maps.js"></script>

Do CSS souboru nesmíme přidat stylování mapy, které bude díky šířce nastavené na 100 % zcela responzivní:

.google-map {
  width: 100%;
  height: 400px;
  border: #ccc solid 1px;
  margin: 20px 0;
}

/* fixes potential theme css conflict */
.google-map img {
  max-width: inherit !important;
}

Nyní stačí do HTML šablony stránky tam, kde chceme vložit mapu, užít třídu google-map a jednotlivé body na mapě vložit jako divy třídy marker , u kterých zadání souřadnic nastavíme skrze data atributy data-lat a data-lng.

Příklad užití:

<div class="google-map">
  <div class="marker" data-lat="50.0598331" data-lng="15.1103788"></div>
</div>