Chceme validovat pole, ve kterém mohou být pouze čísla, která mohou reprezentovat den v měsíci. Zajímají nás tedy pouze čísla od 1 do 31. V Laravelu můžeme použít pro toto pole validaci between:

'date_day' => 'integer|between:1,31',

Pokud chceme, tak můžeme stejně aplikovat na měsíce, ale i třeba na roky, kde však můžeme maximální hodnotu získat dynamicky pomocí funkce date():

'date_year' => 'integer|between:1990,' . date('Y'),