Wordpress umí stránkování. Pokud máme tedy archiv nějakých příspěvků a chceme umožnit stránkování, tak stačí mimo query zadat následující volání těchto funkcí:

<?php next_posts_link('Starší články'); ?>
<?php previous_posts_link('Novější články'); ?>

V případě, že jsou data, která nejsou zobrazena a je tedy možné stránkování, tak nám Wordpress vypíše toto:

<a href="http://example.com/blog/page/2/">Starší články</a>
<a href="http://example.com/blog/">Novější články</a>

Pokud však chceme daný odkaz stylovat, tedy dát mu třídu, tak musíme použít následující filtr, díky kterému přidáme do obou případů atributy, které si přejeme. V našem případě třídu.

<?php

add_filter('next_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes');
add_filter('previous_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes');

function posts_link_attributes() {
    return 'class="btn btn-gray"';
}