Pokud máme přístup na svém VPS k SSH, tak můžeme pomocí rsync jednoduše, bezpečněji a hlavně rychleji stahovat data.

Stačí použít následující kus kódu, kde jako první parametr user@185.25.25.25 změníme na uzivatelske_jmeno@ip_adresa_serveru a dále již specifikujeme složku nebo soubor, který chceme stáhnout. Další parametr pak již jen udává cestu, kam se má daný obsah z VPS stáhnout.

rsync -chavzP --stats user@185.25.25.25:/../../backups ~/Downloads/backups