Pokud se vám nehodí u stránek editační okno a místo něj užíváte například Meta boxy, tak stačí do functions.php vložit tento řádek:

function remove_editor() {
  remove_post_type_support('page', 'editor');
}
add_action('admin_init', 'remove_editor');