Vytvořme si imaginární scénář. Jsme v taxonomy-categories a rádi bychom zobrazili pouze příspěvky z custom post type blog. Proto potřebujeme rozšířit aktuální query. To uděláme pomocí proměnné $query_string.

<?php global $query_string; query_posts($query_string . "&post_type=blog"); while (have_posts()) : the_post(); ?>

<?php endwhile; wp_reset_query(); ?>