Mnohokrát se mi stalo, že jsem potřeboval vyresetov auto_increment. Mnohokrát jsem vkládal testovací data, ty smazal a chtěl resetovat také čísla (ID), která se budou přiřazovat znovu od jedničky.

Stačí použít tento kód:

ALTER TABLE `jmeno_tabulky` AUTO_INCREMENT = 1;