Pro registrace taxonomy ve Wordpressu stačí změnit od prvního řádku text sample_taxonomy na jméno taxonomy, kterou chcete vytvořit.

Taxonomy můžete samozřejmě rovnou přiřazovat k různým typům příspěvku a to na konci tohoto kódu, kdy místo my_special_custom_post_type vypíšete například název custom post type.

Soubor uložíme do functions.php.

<?php
add_action( 'init', 'register_taxonomy_sample_taxonomy' );

function register_taxonomy_sample_taxonomy() {

  $labels = array( 
    'name' => _x( 'Sample taxonomy', 'sample_taxonomy' ),
    'singular_name' => _x( 'Sample Taxonomy', 'sample_taxonomy' ),
    'search_items' => _x( 'Vyhledávat', 'sample_taxonomy' ),
    'popular_items' => _x( 'Populární položky', 'sample_taxonomy' ),
    'all_items' => _x( 'Všechny položky', 'sample_taxonomy' ),
    'parent_item' => _x( 'Rodič', 'sample_taxonomy' ),
    'parent_item_colon' => _x( 'Rodič', 'sample_taxonomy' ),
    'edit_item' => _x( 'Upravit', 'sample_taxonomy' ),
    'update_item' => _x( 'Upravit', 'sample_taxonomy' ),
    'add_new_item' => _x( 'Přidat nový', 'sample_taxonomy' ),
    'new_item_name' => _x( 'Přidat nový', 'sample_taxonomy' ),
    'separate_items_with_commas' => _x( 'Oddělte položky čárkou', 'sample_taxonomy' ),
    'add_or_remove_items' => _x( 'Přidat nebo odebrat položky', 'sample_taxonomy' ),
    'choose_from_most_used' => _x( 'Vyberte z nejpoužívanějších', 'sample_taxonomy' ),
    'menu_name' => _x( 'Sample taxonomy', 'sample_taxonomy' ),
  );

  $args = array( 
    'labels' => $labels,
    'public' => true,
    'show_in_nav_menus' => true,
    'show_ui' => true,
    'show_tagcloud' => true,
    'show_admin_column' => false,
    'hierarchical' => true,
    'rewrite' => true,
    'query_var' => true
  );

  register_taxonomy( 'sample_taxonomy', array('my_special_custom_post_type'), $args );
}