Pokud nastavíme opacity na celý div, tak se nám zprůhlední i samotný obsah (text, rámeček, obrázky).

Pokud však potřebujeme pouze jednobarevné pozadí, tak můžeme zadat hodnotu background v rgba místo standardního HEX zápisu.

Na této stránce vložíte do pole svoji barvu v HEX a necháte si vygenerovat rgba, který zkopírujete do svého CSS souboru.

Poslední číslo ve vygenerovaném kusu kódu je právě samotná průhlednost barvy, která se značí stejně jako u opacity, tedy 1 = nulová průhlednost, 0.5 poloviční, atd.

Výsledný zápis v CSS může v případě čisté černé barvy (#ffffff) s nastavenou průhledností 0.5 vypadat takto:

background: rgba(0, 0, 0, 0.5);