Wordpress je nastaven tak, že při využití funkce wp_mail() odesílá pouze textové emaily, u kterých nelze použít HTML značky.

Stačí však vložit následující řádky kódu do functions.php a Wordpress bude odesílat HTML emaily:

add_filter( 'wp_mail_content_type', 'set_html_content_type' );

function set_html_content_type()
{
    return 'text/html';
}