Blade v Laravelu je nádherný šablonovací nástroj. Jeho @if je ale vždy více řádková záležitost a to u jednoduché podmínky může vypadat zbytečně komplikovaně:

@if(isset($title))
    {{ $title }}
@else
    Viewing Category
@endif

Tento zápis avšak můžeme zjednodušit na jednořádkový poměrně snadno:

{{ isset($title) ? $title : 'Viewing Category' }}

Navíc v Laravel 4.1 můžeme dokonce použít následující řešení:

{{ $title or 'Viewing Category' }}

Poznámka: Viewing Category můžeme nahradit i proměnnou.