Command Line Tools na Mac OS X obsahují důležité služby, které vývojáři často užívají při vývoji.

Pro instalaci si otevřete Terminál, do kterého vložte následující příkaz:

xcode-select --install

Následně se vám otevře okno, ve kterém se nejdříve potřebná data stáhnou, poté se samy nainstalují. Balíček je nainstalován na cestě /Library/Developer/CommandLineTools/.

Po instalaci budete mít k dispozici přibližně 60 příkazů: ar, as, asa, bison, BuildStrings, c++, c89, c99, cc, clang, clang++, cmpdylib, codesign_allocate, CpMac, cpp, ctags, ctf_insert, DeRez, dsymutil, dwarfdump, dyldinfo, flex, flex++, g++, gatherheaderdoc, gcc, gcov, GetFileInfo, git, git-cvsserver, git-receive-pack, git-shell, git-upload-archive, git-upload-pack, gm4, gnumake, gperf, hdxml2manxml, headerdoc2html, indent, install_name_tool, ld, lex, libtool, lipo, lldb, lorder, m4, make, MergePef, mig, mkdep, MvMac, nasm, ndisasm, nm, nmedit, otool, pagestuff, projectInfo, ranlib, rebase, redo_prebinding, ResMerger, resolveLinks, Rez, RezDet, RezWack, rpcgen, segedit, SetFile, size, SplitForks, strings, strip, svn, svnadmin, svndumpfilter, svnlook, svnrdump, svnserve, svnsync, svnversion, unifdef, unifdefall, UnRezWack, unwinddump, what, xml2man, yacc.