Nano editor instalujeme následujícím příkazem:

apt-get update && apt-get install -y nano

Po nainstalování můžeme otevřít soubor v editoru příkazem nano nazev-souboru.txt.