Directory indexing slouží k tomu, že umožňuje vypisovat soubory v jednotlivých složkách na serveru.

Pokud nechcete, aby se k vašim datům někdo dostal, tak je možné toto chování globální zamezit.

Stačí do /etc/apache2/httpd.conf vložit, či upravit stávající <Directory /> záznam:

<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
</Directory>

Pak stačí restartovat Apache2 následujícím příkazem a problém vyřešen.

/etc/init.d/apache2 restart