Následující funkce rozšiřuje možnosti funkce get_template_part(), která je dostupná přímo v rámci Wordpressu. Moje funkce get_template_partials() umožňuje díky kratšímu zápisu docílit toho, že neopakuji neustále hlavní adresář, ve kterém jsou všechny části šablony a automaticky doplňuje .php koncovku.

Navíc můžeme kvůli lepší čitelnosti používat místo / pouze ..

Funkci umístěte do functions.php pro globální užití v šabloně.

<?php

function get_template_partial($fileName) {

    $fileName = str_replace(".", "/", $fileName);

    require(TEMPLATEPATH . "/template-partials/" . $fileName . ".php");
}

Ukázka použití:

<?php get_template_partial('index.header'); ?>