Funkce wp_title nefunguje podle přestav. Někdy nezobrazuje, to co má a to především na speciálních archivech pro custom post type, či u taxonomies. Zkuste následující funkci, kterou vložíte do functions.php.

<?php

function format_wp_title( $title, $separator ) {
  global $paged, $page;

  if ( is_feed() ) {
    return $title;
  }

  // Add the site name.
  $title .= get_bloginfo( 'name', 'display' );

  // Add the site description for the home/front page.
  $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) {
    $title = $title . " " . $separator . " " . $site_description;
  }

  // Add a page number if necessary.
  if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) {
    $title = $title . " " . $separator . " " . sprintf( __( 'Strana %s', 'textdomain' ), max( $paged, $page ) );
  }

  return $title;
}

add_filter( 'wp_title', 'format_wp_title', 10, 2 );

Nyní stačí v header.php zavolat u tagu <title> tuto funkci:

<title><?php wp_title('|', true, 'right'); ?></title>