V rámci terminálu můžeme udělat dump databáze jednoduchým příkazem:

mysqldump --user=nazev_uzivatele  --password nazev_databaze > nazev_vyexportovaneho_souboru.sql

Tento příkaz provede dump ze serveru localhost, přičemž ihned na začátku po spuštění příkazu budete vyzvání o heslo, které patří k uživatelskému účtu.

Soubor s databází se vytvoří do stejného místa, ze kterého tento příkaz spouštíme.